Bouwstof

Kwartsstof

Bij elke bouwactiviteit ontstaan er bouwstoffen. Een groot deel hiervan bestaat uit kwartsstof dat vrijkomt bij het bewerken (frezen, zagen, boren of slijpen) van steenachtige materialen.

Kwartsstof is heel fijn stof dat nauwelijks met het blote oog zichtbaar is. Het is een van de meest voorkomende stoffen en is aanwezig in veel natuurlijke gesteenten waaronder dus ook bouwmaterialen.

Kwartsstof kan echter schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij inademing dringt het stof tot diep in de longen door en zet zich vast in de longblaasjes. Dit kan verschillende longziekten zoals silicose (stoflong) veroorzaken die zich meestal op latere leeftijd beginnen te uiten.

Om die reden kan er vanaf 1 januari 2012 een proces-verbaal worden uitgeschreven bij te hoge kwartsstofconcentraties op bouwwerven door het FOD WAS (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). De concentratie kwartsstof op een werkplaats mag max. 0,1 mg/m³ bevatten gedurende een volledige werkdag (8 uur).


bouwstof Voor meer informatie, beschermingsmaatregelen en stofafzuigingstoestellen, bekijk dan zeker onze gedetailleerde website www.bouwstof.com

bouwstof

Surf zeker ook eens naar www.kwartsstofvrij.be voor de campagne rond kwartsstof.
Web Hosting & Web Design by X-treem